• LANGUAGE
 • דגל ארהב
ניהול נכסים מיילסטון ממקסמים עבורך את פוטנציאל הרווח מהנכס ולוקחים עליו אחריות מלאה, גם כשאת.ה מעבר לים.
מיילסטון בונה עבורך ואיתך את השירות, בהתאמה לרצונות שלך ולאופי הנכס, באופן מקצועי ואמין.
מיילסטון - השקט הנפשי שלך זוהי האחריות שלנו.
נמצא עבורך את הדייר האולטימטיבי
לטווח ארוך
 • דואגים ולא מתפשרים לביטחונות חזקים
  עבורך (ערבים, שטר חוב, שקים לרשויות)
 • בחינת יכולת ההחזר של הדייר
 • החתמת הדייר על חוזה השכירות
 • ווידוא העברת חשבונות מול הרשויות על
  שם הדייר
 • לקראת סיום תקופת השכירות:
  o מציאת דייר מבלי שהדירה תעמוד ריקה
  או הארכה לדייר הנוכחי
  o ווידוא קבלת הדירה באופן שבו היא נמסרה
  o ווידוא גמר חשבון מול הרשויות
  o ווידוא עמידה בכל תנאי ההסכם
נטפל עבורך באופן שוטף בנכס מול
בעלי מקצוע מובחרים ואמינים
 • דיווח על לקויים בזמן אמת וטיפול
  מידי בתקלה
 • קבלת הצעות מחיר מבעלי מקצוע לפתרון
  הבעיה ושליחתן לבעלי הדירה לאישור
 • מעקב ובקרה עד לסיום פתרון התקלה
 • שליחת תמונות ודיווחים שוטפים מהשטח
 • ליווי וייעוץ בשיפוץ הנכס לפני כניסת
  הדייר (במידת הצורך)
נהיה איתך בקשר רציף ושוטף
 • בכל שנה יישלח דוח אשר יכלול:
  הכנסה משכירות, הוצאות, מאזן שנתי
 • שליחת מסמכים: עותק\מקור של החוזה
  שכירות, חשבונות, קבלות, חשבוניות
 • עבודה מול בעלי מקצוע של בעלי הדירה
  במידת הצורך– רו"ח, עו"ד ועוד...

הדירה בידיים טובות
במקרים של היעדרות ממושכת של בעל הדירה אנו נוודא שהדירה מתוחזקת ושמורה היטב.
נגיע אליה באופן סדיר לוודא שהכל תקין ומוקפד.